X Du använder en föråldrad version av Internet Explorer.
Du kan förbättra navigering på sidan genom att uppdatera din browser här

Meny

Miljö- och Samhällsansvar

I egenskap av en viktig aktör och arbetsgivare i lokalsamhället har vi stora möjligheter att kunna arbeta miljövänligt och påverka miljön och samhället runt oss i en positiv riktning. Därför har vi startat ett omfattande program för miljö- och samhällsansvar kallat Gott Val.

Vi prioriterar miljö- och samhällsansvar högt och vi arbetar målmedvetet och långsiktigt med samhällsansvar i enlighet med miljöledningssystemet ISO 14001. Detta innebär bland annat:

- Reduktion av elförbrukning och CO2-utsläpp

- Hög avfallssorteringsgrad och största möjliga återanvändning

- Efterfrågan på miljövänliga varor vid inköp

- Underlätta för samarbetspartners, leverantörer och hyresgäster att vara med och ta ett gemensamt miljö- och samhällsansvar.

Vår ambition är att skapa miljöer där det är attraktivt att mötas, både i och runt centret.

Top